Melde flytting til Skatteetaten

Folkeregisterloven § 6-1 opplyser at du er pliktig til å melde adresseendring når du flytter til en annen kommune. Dette gjelder eksplisitt Skatteetaten og andre offentlige etater. Fristen for å melde flytting er på senest 8 dager.

Så enkelt er det:

Legg inn adresser og informasjon om deg Begynn ved å fylle ut skjemaet om adresseendring.

Velg mottakere av din flyttemelding Velg de mottakerne du ønsker skal få informasjon om at du har flyttet.

Send flyttemeldingen Fullfør registreringen og flyttemeldingen sendes automatisk til mottakerne.

Meld flytting på 5 minutter

Ved å fullføre adresseendringstjenesten får du:
  • Gratis “Nei til dørselgere skilt” (Verdi 110 kr)
  • Send flyttemeldingen til ubegrenset antall mottakere
  • Flytteskjema til Folkeregisteret direkte utfylt med dine data
  • Egen flytteside der du kan følge med på status på dine flyttemeldinger

Tjenesten koster kr 399,- og kommer på telefonregningen din eller betales med Vipps.

Melde flytting til Skatteetaten

Det er svært viktig å varsle alle relevante offentlige etater om din nye adresse. Ved siden av Skatteetaten inkluderer dette Folkeregisteret, som er ansvarlig for å oppdatere din offisielle bopel. Unnlater du å oppdatere din adresse innen åtte dager, kan dette resultere i bøter for unnlatelse av opplysninger.

Å melde flytting til Skatteetaten er en viktig prosess som alle bør ta på alvor. Det er ikke bare en formalitet, men en nødvendighet for å sikre at skattemessige forhold er riktig registrert og oppdatert.

Hvorfor må man sende flyttemelding til Skatteetaten?

Når du flytter til en ny adresse, endres ikke bare bostedet ditt, men også en rekke administrative og skattemessige forhold. Dette påvirker blant annet hvor du skal betale skatt, hvilken kommune du tilhører, og hvilken form for offentlige tjenester du har tilgang til. Derfor er det viktig å være grundig og nøyaktig når du fyller ut flyttemeldingen til Skatteetaten.

Når må man melde flytting til Skatteetaten?

Det er viktig å merke seg at flyttemeldingen til Skatteetaten bør sendes inn så snart som mulig etter at flyttingen har funnet sted, men må sendes senest 8 dager etter at man har flyttet til ny adresse.

Hvordan sender man flyttemelding til Skatteetaten?

Når du skal melde flytting til Skatteetaten, finnes det flere måter å gjøre dette på. Den mest praktiske metoden er å bruke vår digitale tjeneste hvor du vil finne et skjema som du må fylle ut med nødvendig informasjon. Det er viktig å være nøye med utfyllingen for å unngå unødvendige forsinkelser eller misforståelser.

Dette må flyttemeldingen til Skatteetaten inneholde

Når du melder adresseendring til Skatteetaten må du oppgi en rekke viktige opplysninger. Først og fremst er det naturligvis din nåværende adresse og din nye adresse. Dette inkluderer gateadresse, postnummer og poststed. I tillegg må du oppgi dato for når flyttingen skjer. Dette er viktig, da det kan påvirke skattemessige forhold, som for eksempel skatteoppgjøret.

Det er også viktig å oppgi hvem som flytter. Dette inkluderer både deg selv og eventuelle medlemmer av husstanden som også flytter med deg. Dette kan være ektefelle, samboer eller barn. Det er også viktig å huske på å oppgi kontaktinformasjon, som telefonnummer og e-postadresse, slik at Skatteetaten kan komme i kontakt med deg ved behov.

Videre må du oppgi eventuelle relevante endringer i din livssituasjon som følge av flyttingen. Dette kan inkludere endringer i familiestatus, som ekteskap, separasjon eller fødsel/adopsjon av barn. Det kan også inkludere endringer i arbeidssituasjonen, som ny jobb eller endring av arbeidsgiver.

Før du sender adresseendringen til Skatteetaten

Når du har fylt ut flyttemeldingen, er det viktig å gå grundig gjennom den for å sikre at all informasjonen er korrekt. Feilaktig informasjon kan føre til unødvendige komplikasjoner senere. Når du er fornøyd med utfyllingen, kan du sende inn adresseendringen til Skatteetaten.

Fordeler med å melde flytting med vår tjeneste

I tillegg til å melde flytting til Skatteetaten, er det også viktig å huske å oppdatere din adresse hos andre relevante instanser, som for eksempel Folkeregisteret, Posten, forsikringsselskaper og eventuelle abonnementstjenester du måtte ha.

Ved å bruke vårt enkle flytteskjema kan du melde flytting på 5 minutter. Du kan sende flyttemelding til så mange mottakere som du ønsker og får tilgang til din personlige flytteside.