Adresseendring i Folkeregisteret

Etter folkeregisterloven § 6-1 har du plikt til melde adressendring når du flytter til en annen kommune. Flyttemelding til Folkeregisteret må sendes senest åtte dager etter flyttingen. Med vår tjeneste blir det ekstra lettvint å melde adressendring til alle organisasjoner og selskaper du er medlem hos. Flytteskjemaet til Folkeregisteret får du ferdig utfylt.

Så enkelt er det:

Legg inn adresser og informasjon om deg Begynn ved å fylle ut skjemaet om adresseendring.

Velg mottakere av din flyttemelding Velg de mottakerne du ønsker skal få informasjon om at du har flyttet.

Send flyttemeldingen Fullfør registreringen og flyttemeldingen sendes automatisk til mottakerne.

Meld flytting på 5 minutter

Ved å fullføre adresseendringstjenesten får du:
 • Gratis “Nei til dørselgere skilt” (Verdi 110 kr)
 • Send flyttemeldingen til ubegrenset antall mottakere
 • Flytteskjema til Folkeregisteret direkte utfylt med dine data
 • Egen flytteside der du kan følge med på status på dine flyttemeldinger

Tjenesten koster kr 399,- og kommer på telefonregningen din eller betales med Vipps.

Flyttemelding

Når du flytter til en ny adresse i Norge, eller flytter til utlandet, er det viktig at du husker på å sende flyttemelding til Folkeregisteret. Du er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter flyttedato. Alle offentlige etater og banker er blant de som kun henter din adresse fra Folkeregisteret. Når du er ferdig med adresseendringstjenesten på flytteregister.no kan du printe ut Skatteetatens flyttemeldingsskjema ferdig utfylt. Men det kan være en tidkrevende prosess å få oversikt over alle du skal varsle, og deretter sende en melding om flytting en etter en til organisasjoner du har et kundeforhold til. Vi skal se nærmere på hvem du skal sende flyttemelding til, og hvordan du kan forenkle denne prosessen på nett.

Hvem skal varsles med flyttemelding?

Kort sagt alle du har et kundeforhold med, og alle offentlige instanser som trenger å vite dette. Selv om du melder flytting til Folkeregisteret, er det viktig at du også tenker over alle kundeforhold du har. Dette kan gjelde for eksempel:

 • Mobiltelefoni

 • Banker

 • Forsikring

 • Abonnementer

 • Strømselskap

Det er ikke slik at alle blir automatisk varslet dersom du flytter, da Folkeregisteret ikke har oversikt over alle dine kundeforhold. I tillegg er det ikke slik at organisasjoner går gjennom kundebasen sin hele tiden for å sjekke om de bor på samme adresse.

Kan jeg sende gratis flyttemelding?

Du kan sende flyttemeldinger til Folkeregisteret, organisasjoner du har et kundeforhold hos, og Posten helt gratis. Men minuset er at du er nødt til å gjøre dette manuelt, en etter en.

Både Folkeregisteret og Skatteetaten skal ha melding om flytting fra deg. Du kan altså ikke sende melding til kun én av disse offentlige kontorene og håpe på at den ene varsler den andre. Derfor er det en stor fordel å melde adresseendring på nett slik at du slipper å gjøre dette flere ganger, spesielt om du har barn og ektefelle som skal være med på flyttelasset.

Kan jeg sende flyttemelding på papir?

Om du ikke har muligheten til å sende en flyttemelding på nett, har du også muligheter til å sende per post. Malen for dette kan du laste ned fra Folkeregisteret eller Skatteetaten sine nettsider. Etter at du har lastet ned skjemaet du skal fylle ut til Skatteetaten eller Folkeregisteret, må du også legge ved bilde av legitimasjon eller ID-kort som inneholder

 • Bilde av deg selv

 • Fødselsdato

 • Navn og signatur

Hvordan foregår en flyttemelding på nett?

Hovedtanken bak flytteportaler på nett er å forenkle hele prosessen med et brukervennlig flyttemeldingsskjema, slik at du kun trenger å sende til alle offentlige instanser som Folkeregisteret, og organisasjoner som trenger å vite om din nye adresse en etter en. Slik foregår en flyttemelding på nett:

 • Skriv inn din nåværende adresse og navn

 • Skriv inn adressen du skal flytte til, og dato dette gjelder i fra

 • Velg ut alle instanser du skal sende flyttemeldingen til

Her får du valget om å sende flyttemeldingen til de fleste store organisasjoner som leverer tjenester i Norge, som for eksempel strøm, Posten, mobiltelefoni og TV, bredbånd og mye mer.

Når du melder adresseendring til Folkeregisteret må du også huske på at du må sende flyttemelding for barn, eller at ektefelle eller samboer også inkluderer dem i flyttemeldingen. Dette er viktig å få med dersom barn må skifte skole eller barnehage etter flytting, men du må selv sørge for at barn blir inkludert i barnehageopptak i kommunen du flytter til ved å kontakte kommunen.

Er det straffbart å ikke melde flytting til Folkeregisteret?

I folkeregisterloven foreligger det ingen konkrete bestemmelser om straff, men derimot er det bestemmelser om sanksjoner for personer som bevisst ikke melder om flytting. Om du ikke melder fra om flytting og Skatteetaten anser dette som forsettlig og uaktsom overtredelse, kan du bli ilagt rettsgebyrer opptil 60 dager på maksimalt 16 950 kroner etter dagens satser på rettsgebyrer.

Hvem kan jeg melde flytting for på nett?

Du kan sende flyttemelding på nett til Folkeregisteret eller Skatteetaten for både personer med D-nummer og personnummer som bor i samme husstand. Dette inkluderer å melde flytting for ektefellen, samboer med felles barn, og barn over 18 år dersom dere fortsatt bor på samme adresse.

Skal du flytte uten ektefelle og barn er det viktig at du ikke legger disse til på flyttemeldingen, slik at disse ikke blir automatisk lagt til på flyttemeldinger til offentlige instanser. Da er det viktig at du sletter dem som ikke skal flytte sammen med deg til din nye adresse. Om det er barn som fraflytter hjemmet, kan du også hjelpe dem med å melde adresseendring til Folkeregisteret på nettet om de for eksempel har en annen bostedsadresse under studiene.