Ofte stilte spørsmål

Nei, du må selv sørge for å gi beskjed til Folkeregisteret. Du er pliktig å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter at du har flyttet. Dette kan gjøres her eller på ditt lokale skattekontor.

En adresseendring er en melding eller beskjed om at du har flyttet eller endret adresse. Når du melder adresseendring på flyttregister.no sier du ifra til de selskapene og organisasjonene som du selv velger. På den måten kan de som har deg som kunde eller medlem oppdatere adresseinformasjonen om deg.

For omadressering i forbindelse med dødsfall må man benytte Postens blankett for midlertidig adresseendring. Denne må leveres på postkontoret sammen med attest på at du har fullmakt til å handle for dødsboet. Ta kontakt med Posten vedrørende spørsmål rundt dette: tlf 04004

Dette er tjenester levert av Posten Norge. Ta kontakt med de på telefon 04004 eller via deres nettsider www.posten.no.

Det er kun de selskapene og organisasjonene man selv velger som mottar din flyttemelding. Det er derfor viktig at du tar deg god tid når du gjennomfører adresseendring på Flytteregister.no og finner alle de selskapene og organisasjonene der du er kunde eller medlem. Det er de som sender deg post som trenger din nye adresse.

Opplysningstjenester som for eksempel Gule Sider og 1881 henter jevnlig sin informasjon fra telefonoperatører som Telenor, Netcom, osv. Når du melder adresseendring til din telefonoperatør vil etterhvert informasjonen bli oppdatert. Gjennom adresseendringstjenesten til Flytteregister kan du finne nettopp din telefonoperatør. Du kan også endre din egen informasjon på de fleste opplysningssider.

Når du gjennomfører adresseendring melder du i fra om din nye adresse til de som sender deg post, slik at de kan oppdatere den informasjonen de har om deg. Dermed vil de adressere det de sender til din riktige adresse. Når du bestiller omadressering blir posten som er adressert til deg og din gamle adresse videresendt til en annen adresse. Omadressering er det kun Posten Norge som kan gjøre og gjelder kun for en begrenset periode. Når denne perioden er ferdig vil posten din automatisk sendes i retur til de som fortsatt adresserer den til den gamle adressen. Du kan bestille omadressering hos Posten for 1, 6 eller 12 måneder.

Hvis du ønsker å sende flyttemeldinger til flere selskaper eller organisasjoner enn de du fant på Posten sin adresseendringstjeneste, kan du benytte Flytteregister.no. Gjennom adresseendringstjenesten til Flytteregister.no kan du sende flyttemeldinger til alle selskaper i hele Norge. De fleste store og ofte valgte selskapene og organisasjonene mottar en elektronisk flyttemelding, mens resten mottar en flyttemelding per post sendt til den registrerte adressen i Brønnøysundsregisteret.

Da kan du logge deg inn ved hjelp av brukernavnet ditt og gjennomføre adresseendring på nytt. Brukernavnet ditt er det samme som din e-postadresse. Merk at når du gjennomfører på nytt vil de selskapene og organisasjonene du valgte å sende til forrige gang fortsatt være valgt. Hvis du ikke ønsker å sende en ny flyttemelding til disse kan du fjerne dem fra listen.

Nei. Dette er fordi det sendes ut flyttemeldinger til de selskapene og organisasjonene en er kunde eller medlem hos. Hvilke kundeforhold og medlemskap hver enkelt i familien har kan variere. Hvis familiemedlemmer ikke mottar post er det ikke nødvendig for vedkommende å gjennomføre.

Dessverre støtter Flytteregister adresseendring kun flytting innad i Norge. Du må uansett melde fra til Folkeregisteret når du flytter fra eller til utlandet.

c/o betyr Care Of og skal benyttes hvis ditt navn ikke står på postkassen posten er adressert til. Hvis du ønsker å benytter c/o i adressen kan du skrive det i feltet for adresse.